Monday, November 26, 2012

Dhan Dhan Shri Guru Nanak Dev Sahib Ji De Parkash Purab di lakh lakh wadhayi hove ji

Dhan Dhan Shri Guru Nanak Dev Ji De Parkash Purab Di Lakh Lakh wadhai Hove Ji..

Dhan Guru Nanak Dev Ji

Gurpurab On 28-November-2012